Programa de salut pública per a l’estudi epidemiològic dels casos amb covid-19 i dels contactes dels casos amb covid-19 i el seu seguiment.

Requisits: Titulació de Medicina

Oferim: Horari Especial de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal de dilluns a diumenge. Retribució íntegra anual: 35.620,66€.

Altres dades d’interès: Oferta ATRI SLT163-20. Opció 7.

Contacte: Àngel Altès Català

Telèfon: 977 249 609

Email: angel.altes@gencat.cat

Arxiu PDF amb tota la informació