Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de la Salut

CIF:
Q5855029D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ricard Bonet o Enrique de Montiano

Email:
eap_roses.girona.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
671777686 Ricard/627482571 Enrique/ 972153759 Cap Roses

Especialitat – Especialidad:
Metge amb l’especialitat de Medicina de Família

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
CAP Roses – Girona

Funcions – Funciones:
Metge de família de dilluns a divendres en horari de matins i/o tardes + guàrdies presencials: nocturnes i festius

Requisits – Requisitos:
L’Àrea Bàsica de Salut de Roses, la qual pertany a l’ Institut Català de la Salut (ICS) precisa la incorporació URGENT d’un Metge/ssa, preferentment amb l’especialitat de Medicina de Família, per cobrir vacant en el CAP de Roses.
Així mateix, es precisa la incorporació de varis metges/ses per cobrir el servei d’Atenció continuada dels nostres diferents centres durant el període estival , del 1 de juny al 30 de setembre, però amb possibilitat de continuació.

Condicions – Condiciones:
L’horari és de 37,50 hores setmanals de dilluns a divendres en horari de matins i tardes més guàrdies presencials: nocturnes i festius.
El Salari és segons el marc del conveni de L’institut Català de la Salut de Catalunya, més el plus de costa ( de l’1 de juliol al 30 de setembre) i guàrdies presencials.