Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ariadna Bigas

Email:
seleccio@hoscamp.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
972730028

Especialitat – Especialidad:
Metge de família per atenció primària

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Àrea bàsica Ribes de Freser/Campdevànol

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies de l'especialitat dins l'àmbit hospitalari i ambulatori.

Requisits – Requisitos:
Es requereix:
• Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR.
• Possibilitats d’incorporació immediata.
Perfil competencial específic:
• Pensament analític i sintètic
• Capacitat de presa de decisions
• Treball en equip
• Facilitats comunicatives, discreció i bon tracte
• Capacitat organitzativa
• Sentit pràctic
• Confidencialitat i ètica

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contractació indefinida a temps complert.
• Projecte integrat Hospital – Primària
• Atenció continuada de localització.
• Condicions i retribució segons Conveni SISCAT
• Carrera Professional i retribució per Objectius

El lloc de treball permet la incorporació de persones amb grau de minusvalía física.

Enviar currículum i carta de presentació especificant el motiu del seu interès, així com els mèrits que reuneixen, a la Unitat de Selecció, abans del dia 15 de gener de 2022
FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
Administració de persones
Ctra. Gombrèn 20, 17530 Campdevànol
Tel. 972 73 00 28
Correu: seleccio@hoscamp.com
Web: www.hospitaldecampdevanol.cat