Funcions:

  • Realització d’exàmens de salut, valorar personal especialment sensible, realització de protocols i actualització d’aquests…
  • Impartir cursos sobre recomanacions de salut als treballadors.
  • Atendre problemes de salut derivats de malaltia comuna.
  • Prestar atenció i auxili en cas d’accident laboral.
  • Gestió COVID-19: casos positius, rastreig contactes estrets i valoració personal vulnerable.

Requisits:

  • Titulació: Metge especialista en medicina de la feina.
  • Màster en prevenció de riscos laborals (mínim ergonomia i psicosociologia aplicada).
  • Experiència: Mínim 3 anys, preferible 5 anys en àrea de vigilància de la salut d’àrea industrial. Experiència demostrable en atenció primers auxilis i/o emergències (maneig extra-hospitalari de pacient accidentat) en àrea industrial o sector petroquímic.
  • Maneig de programes informàtics gestió de salut i ofimàtica.

S’ofereix:

Possibilitat de desenvolupar carrera professional vinculada a el sector energètic en empresa multinacional amb presència a països més concretament en l’àrea industrial.

Persona de contacte:

Yuliany Parragoza

Telèfon:

659219303

E-mail:

yulianycarolina.p@repsol.com