PERFIL PROFESSIONAL: metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

CATEGORIA: metge especialista

REQUISITS: Titulació i Col·legiació

CONTRACTE: INDEFINIT

DEDICACIÓ: Jornada Completa (1699 h / anuals)

RETRIBUCIÓ: Rang salarial: 55.000-60.000 Euros Bruts Anuals (guàrdies incloses)

RÈGIM: Règim General de la Seguretat Social

HORARI: De dilluns a divendres (4 jornades de matí i 1 jornada de tarda) i participació en calendari de guàrdies de caps de setmana i festius amb la resta de facultatius

CONVENI: Establiments Sanitaris Privats Hospitalització CCAA Cantàbria (2018-2019) i Pacte d’Empresa (2018-2020)

LLOC DE TREBALL: Santander (Av. Gral. Dávila, 35-39.006-Santander)

INCORPORACIÓ: Immediata

Contacte: Eva Salmón Calva – Directora de Recursos humans

Telèfon: 942 217 711

Email: hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es

Arxiu PDF amb tota la informació