Funcions:

 • Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, Suport a Residències Geriàtriques, PADES i Hospitalització a Domicili.
 • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina.
 • Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres

Es valora

 • Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili.
 • Formació específica en atenció al pacient pal•liatiu.
 • Els anys d’experiència aportats.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat.
 • Jornada Completa més guàrdies.
 • Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a.

Dades d’interès:

Entitat/Proveïdor/Empresa:

Corporació Salut Maresme i la Selva

CIF:

G62743125

Persona Responsable de l’oferta:

Laura Clotas

Telèfon de contacte:

937690201

Email:

rrhhd@salutms.cat

Arxiu PDF amb tota la informació