Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ VALLPARADÍS FPC

CIF

G59747535

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MONTSE MARTIN

Email

mmartin@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA ATENCIÓ A GENT GRAN

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

CAMBRILS (TARRAGONA)

Funcions - Funciones

Proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una qualitat de vida en el decurs de la malaltia amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat d’aquesta en un marc de sostenibilitat econòmica i formar-se i fer docència per adequar els coneixements, habilitats i actituds a les necessitats de l’entorn, de l’organització i del propi professional garantint el seu desenvolupament professional.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia

Valorable titulació d’especialista (preferiblement Geriatria o Medicina Interna)

Condicions - Condiciones

Incorporació en 2 residències d’atenció a la gent gran ubicades a Cambrils (Tarragona)

Jonada completa (opció de fer el 50% de jornada en un dels dos centres)

Horari a convenir

Lloc de treball: Residència d’Atenció a Gent Gran i Centre de Dia Baix Camp (Cambrils) i Residència d’Atenció a Gent Gran i Centre de Dia Cambrils Suite (Cambrils)