Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco (Unitat gestió del talent)

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Metge/essa especialista en Oftalmologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem Metge/essa especialista en Oftalmologia per integrar-se en el Servei d’Oftalmologia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.

Som un hospital associat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salud de la Universitat de Barcelona, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.

Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.

El nostre servei de Rehabilitació, atén a tots els àmbits d’aquesta especialitat, està compost per un equip estable i sòlid, amb equilibri en les càrregues, respectant la conciliació familiar. Compromesos amb la millora continua i amb projectes propis del servei.

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

• Especialista en Oftalmologia via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

• Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

• Experiència en hospitals comarcals de referència.

• Familiaritzat/da en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

• Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.

• Retribució salarial segons conveni SISCAT.

• Jornada a temps complet (1688 hores anuals).

• Incorporació immediata.

• Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins el 28 de març de 2024.

Mitjà de presentació de documentació: Les persones interessades hauran d’enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència OFT_CSAPG_2023