Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Gestió i Prestació de Serveis de Salut

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elena Garayalde Martín Directora de Persones

Email

gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977191292

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 08/2022)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 08/2022)

Requisits - Requisitos


Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.
Es valorarà: Experiència en l' àmbit sanitari i formació complementària.

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.
Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de novembre de 2022 prorrogable, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat
En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.