La Clínica Psicogeriàtrica Josefina Arregui és una entitat amb alts nivells d’especialització en l’àmbit del tractament de Demències la Unitat d’Hospitalització de curta-mitja estada està concertada amb el Servei Navarrès de Salut.

Disposa a més d’altres Unitats Assistencials:

 • Consulta externa mèdica: Geriatria, Psiquiatria i Neurologia
 • Unitat de Recuperació funcional ambulatòria (Hospital de Dia Funcional)
 • Consulta externa de Teràpia ocupacional Fisioteràpia
 • Consulta externa de Teràpia ocupacional
 • Consulta externa de Teràpia ocupacional Neuropsicologia
 • Unitat de psicoestimulació ambulatòria
 • Centre de Dia concertat amb Benestar Social
 • Treball Social 

Unitat d’Hospitalització: assisteix a pacients amb demència o sospita de deteriorament cognitiu que presenten símptomes neuropsiquiàtrics. L’equip mèdic (Geriatra, Psiquiatra, Neuròleg) treballen de manera coordinada i corresponsable. Disposa d’un ampli equip interdisciplinari especialitzat en l’abordatge conductual i funcional de pacients amb demència i trastorns de conducta.

És un centre col·laborador en la docència MIR (Geriatria, Psiquiatria, Neurologia i Medicina Familiar i Comunitària), IIR (especialitat de Geriatria), i en els graus d’infermeria i psicologia. També rep auxiliars d’infermeria en formació.

Filosofia i metodologia de treball:

 • Els pilars de la feina que es realitza a la Clínica Josefina Arregui són minuciositat, exhaustivitat i intervenció precoç i sistemàtica de tot l’equip. Això permet establir objectius comuns i planificació d’estratègies al voltant d’un eix clarament funcional.
 • Entenem la conducta com una expressió d’una necessitat no satisfeta, inadequada interpretació del medi i una manera de comunicació del pacient amb l’entorn.
 • En aquest sentit l’optimització clínica (síndromes geriàtriques, ajust de patologia mèdica crònica …) fent especial èmfasi en la iatrogènia farmacològica, és la clau que modifica la presentació de la malaltia psiquiàtrica, facilitant l’orientació diagnòstica i terapèutica específica en psicogeriatria.
 • Integració de les famílies en els plans de cures: mobilització segura, maneig conductual i cures específiques.

Per ampliació del nostre equip mèdic, necessitem cobrir un lloc amb els següents requisits:

 • Llicenciatura / grau en medicina.
 • Especialitat: Geriatria

Condicions: Jornada completa.

Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:30.

Salari: Segons conveni + Guàrdies.

Lloc de treball: Alsasua.

Funcions:

 • Assistència de pacients en Unitat d’Hospitalització i consulta externa.
 • Col·laboració amb Atenció Primària de Salut a l’assistència de pacients en Centre de Dia.
 • Guàrdies localitzades de dilluns a divendres, festius i diumenges. Guàrdia semipresencial els dissabtes. (4 hores).
 • Festa de guàrdies.

Les persones interessades, podeu enviar-nos el vostre CV a l’e-mail: recursoshumanos@josefinaarregui.com