Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria.
 • Experiència laboral en atenció primària.
 • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Formació en l’atenció centrada a la persona.
 • Coneixements alts d’ofimàtica.
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions de manera eficaç i positiva.
 • Formació de postgrau i/o Màster
 • Disponibilitat i flexibilitat horària

Es busca professional amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Oferim: Contracte laboral temporal a jornada parcial.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MF METGE 09 20

Termini de presentació de sol·licituds: 4 d’octubre del 2020

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 310 300

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació