Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Metge General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

• Atenció als usuaris, atenent les seves necessitats assistencials directament i a través dels membres de l'equip multidisciplinari, vigilant l'estat de salut dels usuaris i realitzant el seu seguiment i acompanyament així com el de les famílies.
• Reconeixement mèdic inicial i periòdic dels usuaris, exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més concordes en cada cas, i dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels usuaris, coordinant-se amb equips multidisciplinaris per a l'articulació d'activitats d'atenció directa i terapèutiques dels tallers d'estimulació, de manteniment i de prevenció.

Requisits - Requisitos

• Títol de medicina general o homologada a Espanya.
• Experiència com a metge d'atenció primària, urgències o residència de majors.
• Residència actual a Espanya.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral indefinida a jornada completa o parcial.
• Horari flexible, a negociar.
• Retribució a determinar, segons experiència aportada.