Funcions:

Melt Group selecciona per Important Grup un Metge Generalista per a un centre d’integració social a Oria (Almeria).

RESPONSABILITATS PRINCIPALS

1.- Proporcionar l’atenció, assistència i promoció de la salut als pacients de centre reflectint una excel·lent professionalitat en els serveis proporcionats.
2.- Dur a terme la deguda confecció de les històries clíniques dels pacients assistits i hospitalitzats corresponents al seu servei vetllant perquè el diagnòstic i tractament sigui el correcte en cada cas i que s’hagi dut a terme segons les pautes establertes.
3.-. Realitzar tots els procediments administratius que procedeixin (informes d’altes, històries clíniques, etc.) de manera que s’asseguri que tots els processos assistencials estan correctament documentats i actualitzats.
4.- Col·laborar en la supervisió i coordinació de l’exercici de les funcions corresponents als llocs que li estiguin subordinats assegurant que s’assoleixen els estàndards de qualitat i eficiència definits per a un excel·lent servei integral als pacients.
5.- Proporcionar informació mèdica a familiars i / o pacients de manera respectuosa i educat reflectint una imatge professional i responsable de centre.

Requisits:

No és imprescindible especialitat via MIR o Homologada de Medicina, disponibilitat per residir a Almeria o voltants.

S’ofereix:

– Contracte de 20h de consulta de dilluns a divendres en horari de 15h a 19h o 16h a 20h
– Servei de guàrdies localitzades de dilluns a divendres amb un temps de desplaçament no superior a 45 minuts.
– Salari brut anual aproximat: 35.000 € bruts anuals.
– Pla de carrera professional i Pla de Formació contínua per part de l’empresa.

Dades d’interés:

Entitat / Proveïdor / Empresa:

Melt Group

CIF:

B98183692

Persona Responsable de l’oferta:

Daniel Lorenzo

Telèfon de contacte:

646.027.357

E-mail:

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com

Arxiu PDF amb tota la informació