Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA SL

CIF

B43514504

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

AURORA PAÑOS GÁRGOLES

Email

seleccion@lonada.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977252727

Especialitat - Especialidad

METGE GERIÀTRIC

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TERRES DE L’EBRE

Funcions - Funciones

– Avaluació geriàtrica integral de les persones usuàries.

– Atendre les necessitats assistencials de les persones usuàries i derivar-les en cas de que fes falta als serveis públics de salut.

– Informes mèdics.

– Dirigir el programa de rehabilitació i mobilització de les persones usuàries, coordinant-se amb la persona encarregada de Fisioteràpia.

– En general, totes aquelles funcions no especificades, d’acord amb la seva categoria i professió.

Requisits - Requisitos

TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA EN MEDICINA

VEHICLE PROPI

Condicions - Condiciones

SALARI BRUT ANUAL A JORNADA COMPLETA 30.000€