Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació Orienta

CIF:
G61522017

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Sonia Renau

Email:
rrhh@fundacioorienta.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93 635 88 10

Especialitat – Especialidad:
Metge Psiquiatria Infanto juvenil

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Baix Llobregat

Funcions – Funciones:
• Atenció individual, grupal i familiar als pacients i familiars
• Gestió i complementació correcte de la història clínica.
• Administració de test i proves psicomètriques en aquells pacients que estigui indicat
• Participació activa a la vida comunitària i institucional
• Participació a les sessions clíniques de l’equip.
• Gestió i complementació del programa informàtic assistencial
• Responsable de l’ indicació i seguiment dels tractaments farmacològics

Requisits – Requisitos:
• Llicenciatura en medicina o titulació de l´especialitat amb psiquiatria
• Capacitat organitzativa
• Responsabilitat
• Cultura de la participació i el treball en equip
• Experiència en tractaments assistencials

Condicions – Condiciones:
Jornada completa, de dilluns a divendres.
Les condicions econòmiques son les establertes en el conveni col.lectiu SISCAT, amb possibilitat d´ accès a la carrera professional