Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació sanitaria Mollet

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gisel Fontanet

Email:
cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935636133

Especialitat – Especialidad:
METGE/SSA ADJUNT/A SERVEI DE NEUROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARI MOLLET DEL VALLÈS. BARCELONA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mollet del vallès . Barcelona

Funcions – Funciones:
Sota la dependència del Cap de Servei de Medicina Interna, desenvoluparà les següents funcions:
Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei.
Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei.
Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.
Col·laborar i interactuar amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital.
Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.
Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador.
Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei.

Requisits – Requisitos:
Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Especialitat en Neurologia via MIR (o homologat).
Imprescindible experiència en electromiogrames.
El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Condicions – Condiciones:
Contracte indefinit
Jornada Complerta: 1688 hores/any.
Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.
Data incorporació: Segons disponibilitat.
Horari/Torn: 5 matins i una tarda
Retribució bruta anual: Segons conveni Siscat

S'ofereix:
Incorporació a un servei dinàmic, no jerarquitzat amb un excel·lent ambient de treball.
Hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat.
Formació continuada amb possibilitat de creixement professional a les diferents àrees de l'especialitat.
Assistència a cursos i congressos.
Participació activa a les diferents Comissions de l'Hospital
Desenvolupament de nous projectes.

La Fundació Sanitària Mollet és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. És formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari i tres residències. L´Hospital Universitari de Mollet disposa de 160 llits d´hospitalització, 10 llits per a pacient crític i 8 quiròfans i dóna resposta a la majoria d´especialitats mèdiques i quirúrgiques. El centre hospitalari és el referent en nefrologia i diàlisi al territori i atén anualment 70.000 urgències, 16.000 cirurgies i 160.000 consultes externes. Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el projecte social