Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Adjunt/a Servei Urgències

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Titulació d’especialista via MIR en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria. Altres especialitats amb experiència en urgències hospitalàries
Es valorarà:
 Formació específica i/o experiència professional en urgències
 Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

Oferim:
 Incorporació en el Servei d’Urgències
 Jornada completa o parcial en torns de 12h en funció de la disponibilitat del professional
 Possibilitat de fer guàrdies de forma opcional
 Contracte indefinit
 Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional+ plus anual d’urgències
 Formació continuada i de post-grau a càrrec de l’empresa
 Incorporació: immediata
 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina