Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Angels Gonzalez Rubio

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Adjunt/a Unitat de Pal·liatius

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa (Barcelona)

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

 Titulació d’especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria

Condicions - Condiciones

Oferim:

 Incorporació en el Servei d’Atenció Intermitja

 Jornada completa

 Contracte indefinit

 Retribució segon conveni SISCAT +carrera professional

 Incorporació immediata

 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina