Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Sistema d'Emergències Mèdiques

CIF

A60252137

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Clara Catibiela

Email

Selecciosem@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932644400

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa assistencial consultoria telefònica 061 Salut Respon

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya

Funcions - Funciones

Rebràs formació i faràs estades pràctiques inicials per poder desenvolupar les competències necessàries per dur a terme les RESPONSABILITATS següents:

– Realitzar la consulta sanitària, anamnesi dirigida i accés a Història Clínica Compartida, establint una orientació sindròmica o
determinació del motiu de la consulta.
– Donar resposta a la demanda amb assignació de recursos i la corresponent prioritat, derivació o consell sanitari.
– Donar suport sanitari telefònic fins l’arribada del recurs i quan doni un valor afegit a l’atenció de l’usuari, seguiment fins la
finalització i tancament de l’incident.
– Realitzar el registre assistencial amb les Codificacions CIM10 i decisions preses per fer possible el contínuum assistencial amb els
equips de primària i/o altres proveïdors de salut que atenen el pacient.
– Consulta ICO 24h i a la resta de cartera de serveis del 061 Salut Respon que es determini.
– Atenció sanitària no presencial en programes específics ( deshabituació tabàquica, consell al viatger o d’altres).
– Participació en projectes, reunions i grups de treball per la millora contínua de l’atenció.
– Participació en grups de millora i en la implementació de nous projectes.
– Revisió de les fonts d’informació, Guies/Protocols/Instruccions pel desenvolupament de l’activitat al lloc de treball.
– Participació en la formació de professionals de nova incorporació i d’alumnat de Màsters i/o de Post Graus. Formar i tutoritzar els – – professionals en pràctiques.

Requisits - Requisitos

– Títol de Grau/Llicenciatura en Medicina
– Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit hospitalari/Atenció Primària/Urgències
– Especialitat MIR en Medicina Familiar i Comunitària o altres activitats específiques clíniques.
– Coneixement de la Xarxa Sanitària Pública i del desplegament de recursos sanitaris al territori.

Condicions - Condiciones

Salari: 40000- 60000 euros/any