Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

pzapata@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Coordinador/a Sociosanitari

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

En dependència de la Cap de Servei d’Atenció Intermèdia, la persona selecciona tindrà com a missió coordinar i participar en la planificació organitzativa dels professionals de l’àrea, per a garantir una assistència integral correcte i en coordinació amb la resta de dispositius d’atenció intermèdia (Unitat de Subaguts, Unitat de Convalescència, Unitat de Cures Pal·liatives i PADES, Unitat de Llarga Estada, UFISS, EAR i UFC) i entre els diferents nivells assistencials, donant resposta a les actuals necessitats de la població i del propi servei.

Oferim:

Incorporació en el Servei d’Atenció Intermèdia
Contracte indefinit
Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)


Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina fins el 27 de gener de 2023.

Requisits - Requisitos

Titulació universitària en Medicina i especialitat en Geriatria i/o Medicina Interna i/o Medicina Familiar i Comunitària
Formació i/o experiència en geriatria

Condicions - Condiciones

Es valorarà: Formació i/o experiència en gestió i en lideratge d’equips assistencials

Oferim:
Incorporació en el Servei d’Atenció Intermèdia
Contracte indefinit
Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)