Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA DIGESTÒLEG/OGA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

L’Àrea de Digestologia de l’Hospital de Figueres atén pacients amb patologia digestiva. La seva
activitat assistencial se centra en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb qualsevol
patologia d’aquest tipus, tant des de Consultes Externes com per als pacients que estan
hospitalitzats. Així mateix a l’Hospital de Dia es duu a terme el seguiment i tractament de pacients
amb patologia digestiva crònica.
Gran part de la seva activitat assistencial consisteix en la realització d’endoscòpies: gastroscòpies
i colonoscòpies, tant diagnostiques com terapèutiques, per a pacients ingressats o en règim
ambulatori.
L’equip de digestòlegs és una peça clau en la Implementació del Programa de Detecció Precoç de
Càncer Colorectal (PDPCCR) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’Alt
Empordà.
Aquests especialistes també fan formació de Metges Interns Residents (MIR) i de postgrau.

Requisits - Requisitos

Metge/ssa especialista en Aparell Digestiu.

ES VALORARÀ
– Especialitat via MIR o títol homologat.
– Perfil personal i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable. Contracte temporal + Indefinit
– Excel·lent oportunitat de desenvolupament professional en un bon ambient de treball
– Retribució competitiva