Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Sistema d'Emergències Mèdiques

CIF

A60252137

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Clara Catibiela

Email

Selecciosem@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932644400

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa d'unitat assistencial

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya

Funcions - Funciones

Assistència clínica en serveis assignats per la Central de Coordinació (CECOS):

Màxim responsable clínic de les unitats de SVA en la que s'integra com a equip.
Aproximació i avaluació de l’entorn de l’incident.
Avaluació clínica
Aproximació diagnòstica.
Establir tractament i accions d’estabilització del pacient
Avaluació del trasllat.
Transferència física i verbal del pacient en el centre sanitari receptor
Elaboració de l ’informe assistencial amb les aportacions de la resta dels professionals de l’equip
Informació sanitària a la família i/o pacient
Escolta activa de l’emissora
Detecció, seguiment i registre:

Revisió de la dotació de la unitat ( segons procediment vigent)
Registre de sortida del material i fàrmacs utilitzats.
Detecció de material o medicació caducada
Seguiment, control i validació de la utilització d’estupefaents
Registre informe de canvi de guàrdia
Revisió del correcte funcionament de l’electromedicina, material sanitari i altre material tecnològic
Revisió dels sistemes d’informació SEM
Docència:

Tutorització de metges en pràctiques acadèmiques
Avaluació de metges durant les estades avaluatives del procés de selecció, prèvia incorporació al SEM.

Requisits - Requisitos

– Títol de Grau/Llicenciatura en Medicina
+ Especialitat MIR en Medicina de Família, Medicina Interna, Anestèsia i Reanimació, Cures Intensives. És valoraran altres activitats
específiques clíniques o,
– 2 anys d’experiència en:
– atenció d’urgències/emergències/malalt crític a nivell hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars)

– o, en prehospitalari de SVA en serveis d’emergències extra hospitalàries reconeguts (xarxa pública de Salut)

– Formació específica en medicina extra-hospitalària i atenció al malalt mèdic/ traumàtic crític
– Coneixement dels protocols i guies d’actuació pròpies del SEM i CatSalut.
– Coneixement de l’ús del material electromèdic, de mobilització i immobilització, sanitari i farmacològic utilitzat a SEM.
– Tenir els coneixements i habilitats dirigides a resoldre situacions clíniques amb risc vital i patologies temps-depenent.
– Tenir els coneixements i habilitats necessaris per l’abordatge eficient de les d’emergències des de situacions complexes a aquelles
de més fàcil resolució, però que requereixen de formació i habilitats específiques.
– Habilitats tècniques necessàries per a dur a terme en pacients crítics segons procediments de SEM vigents
– Tenir els coneixements i habilitats suficients per poder garantir el transport interhospitalari de pacients greus a hospitals de major
complexitat
– Disposar d’una actitud de progrés i desenvolupament professional, amb compromís amb la docència i investigació de la
organització.
– Coneixement de Català i castellà

Condicions - Condiciones

40000 – 60000 euros/any