Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista Anatomia Patològica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Titulació d’especialista en Anatomia Patològica

Es valorarà:

 Experiència professional
 Doctorat
 Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

 Incorporació en el Servei de Anatomia Patològica
 Jornada completa en horari lliscant
 Contracte indefinit
 Retribució segons conveni SISCAT
 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)