Funcions: Desenvoluparà funcions assistencials derivades de l’especialitat mèdica en l’entorn hospitalari.

Requisits: 

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

Oferim:

 • Contractació indefinida al 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
 • Col·laboració en la formació de MEF, d’acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública.

Es valorarà:

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació.
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

Contacte: Marta Bofill

Telèfon: 938 891 111

Email: seleccio@chv.cat

Arxiu PDF amb tota la informació