Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de Retina, S.L.

CIF:
B58194416

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Cristina Plou

Email:
seleccio@icrcat.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93 434 05 53

Especialitat – Especialidad:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA ( Glaucoma)

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
• Consulta d’oftalmologia glaucoma i urgències

Requisits – Requisitos:
• Títol de metge especialista en oftalmologia
• Formació i experiència en glaucoma
*En el cas de titulació obtinguda a l’estranger, aportar l’ homologació a España del títol de medicina i el títol d’especialista.
*Es valorarà el títol d’especialista, tot i que estigui en procés d’homologació.

Condicions – Condiciones:
Contracte laboral
Jornada Jornada completa 38,5h (possibilitat de jornada a temps parcial)
Horari A determinar segons disponibilitat
Remuneració Retribució fixa + variable segons guàrdies. A determinar segons currículum
Contacte Enviar currículum seleccio@icrcat.com


– Incorporació a un equip multidisciplinari, amb mes de 30 anys d’ activitat, que disposa de totes les subespecialitats de
l’oftalmologia i del equipament més avançat per diagnòstic i tractament
– Formació continuada a càrrec de l’empresa mitjançant sessionsclíniques setmanals
– Oportunitat de treballar i interactuar amb especialistes de prestigi internacional
– Oportunitat de participar en assajos clínics internacionals que avaluen les últimes novetats en tractament medico i quirúrgic