Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista en Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.


Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina

Requisits - Requisitos

Requisits
 Titulació d’especialista en Pediatria

Es valorarà
 Formació i/o experiència en neonatologia

Condicions - Condiciones

Oferim:
 Integració en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa
 Jornada completa distribuïda en un 60% a Neonatologia en horari de matí i 40% en atenció continuada a nounats (2 guàrdies laborables i un festiu al mes en torns de tarda i nit)
 Retribució segons salari SISCAT i carrera professional
 Incorporació immediata
 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)