Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Eli Font

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Metge/ssa Especialista en Urologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Osona

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies de l'especialitat dins de l'àmbit sanitari

Requisits – Requisitos:
Es requereix:

Títol d'especialista, obtingut preferentment via MIR . S'admetran les sol·licituds de MIR's d'últim any.
Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà

Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
Coneixement idioma anglès amb acreditació

Condicions – Condiciones:
S'ofereix:

Contractació indefinida a 100% de dedicació.
Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
Col·laboració en la formació de MIR, d'acord a programa docent acreditat
Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
Recerca amb finançament públic i privat.
Formació continuada.
Possibilitat d'exercici professional en activitat no pública.