Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista (Interna o Geriatria) per Hospitalització a Domicili

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Blanes

Funcions - Funciones

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona:

La persona s’incorporarà a un Equip d’Hospitalització a Domicili, integrat en un equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, PADES i Hospitalització a Domicili. Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina
• Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Geriatria

Es valora
• Experiència en Hospitalització a Domicili
• Experiència en atenció a pacients crònics a domicili
• Formació específica en atenció al pacient pal•liatiu
• Els anys d’experiència aportats

Condicions - Condiciones

L’horari és de matins de dilluns a divendres amb guàrdies presencials dissabte matí a Hospitalització a Domicili segons roda (aproximadament 1/mes) i guàrdies telefòniques HaD i PADES festius, dissabtes tarda i diumenge segons roda (aproximadament 1 cada 2 mesos).

• Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat
• Jornada Completa més guàrdies
• Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
• Incorporació immediata o durant desembre/gener 2023