Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per a aconseguir la seva curació o en defecte d'això, facilitar una qualitat de vida adequada en el transcurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l'assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a la pàgina https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Titulació d’especialista en Psiquiatria

Es valorarà:
 Formació continuada i/o experiència professional en atenció a la salut mental infanto juvenil i/o salut comunitària
 Titulació de doctorat
 Anglès

Condicions - Condiciones

Oferim:
 Integració en l’Àrea de Psiquiatria Infanto Juvenil per desenvolupar l’activitat en el Centre de Salut Mental Infanto Juvenil Rambla
 Jornada completa
 Contracte indefinit
 Retribució segons conveni SISCAT
 Incorporació immediata
 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a la pàgina https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina