Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA ESPECIALISTA REUMATOLOGIA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

FUNCIONS ASSISTENCIALS PRÒPIES FACULTATIU/VA SERVEI DE REUMATOLOGIA.

Requisits - Requisitos

ESPECIALITAT EN REUMATOLOGIA VIA MIR O TITULACIÓ HOMOLOGADA.

Condicions - Condiciones

LLOC DE TREBALL ESTABLE
PROGRAMA ACTIU DE FORMACIÓ CONTINUADA I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL
EXCEL.LENT OPORTUNITAT EN UN BON AMBIENT DE TREBALL I EN UN ENTORN D'ALTA QUALITAT DE VIDA