Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESEME

CIF

B61193124

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucía Rodríguez

Email

lucia.rodriguez@geseme.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

639757425

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa general

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Girona

Funcions - Funciones

GESEME, som una empresa d'àmbit nacional amb més de 50 anys d'experiència en Salut Laboral i amb un ampli equip de més de 200 col·laboradors a l'entorn de l'àrees tècniques de la prevenció, la medicina i especialitats mèdiques, l'esport i la biomecànica laboral. La nostra missió és que les persones se sentin saludables i evitar que es danyin en les seves empreses i llars.

Precisem per a la delegació de Girona d'un/a Metge/ssa per realitzar les següents tasques:
– Realització de reconeixements laborals
– Obtenció de mostres per al diagnòstic de malalties
– Gestió documental i ofimàtica de tota l'activitat realitzada
– Col·laborar amb el Departament de Vigilància de la Salut

Requisits - Requisitos

Disposar de carnet i cotxe.

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida
Jornada completa
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15.30 (1 guàrdia setmanal fins les 19h)
Salari: 30.000 – 40.000 euros bruts anuals