Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA GERIATRE – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

L’Hospital d’Atenció Intermedia Bernat Jaume atén persones amb patologies cròniques i/o amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se d'un model d'atenció interdisciplinària que té com a objectius recuperar la seva autonomia, compensar les limitacions o símptomes i facilitar el retorn a la comunitat.

A les unitats del Centre Bernat Jaume es proporciona atenció a les persones amb patologia complexa i amb presència de síndromes geriàtriques, amb trastorns cognitius, amb malaltia neurològica que pot causar discapacitat o en situació de final de vida.

El centre integra les següents unitats: llarga estada, cures pal·liatives, unitat funcional interdisciplinària sociosanitària (UFISS), hospital de dia, subaguts, convalescència, ortogeriatria, Consultes externes de Pal·liatius, valoració de deteriorament cognitiu i consulta d’atenció a la prefragilitat.

També es porten a terme tasques de docència a través dels convenis de pràctiques així com la presència de facultatius com a professors associats amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (mòdul d'envelliment), la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona i la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Vic.

El servei està acreditat per a la formació de metges especialistes en geriatria MIR amb 2 places anuals.

El servei participa en diverses línies d’investigació amb la publicació periòdica d’articles i presentació de comunicacions a congressos nacionals i internacionals de geriatria i cures pal·liatives.

Requisits - Requisitos

REQUISITS

– Metge/ssa especialista en Geriatria.

ES VALORARÀ

– Especialitat via MIR o titulació homologada.

– Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna.

– Perfil personal i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Contracte temporal de 1 any + INDEFINIT a jornada completa (1688 hores anuals).

– Retribució competitiva i carrera professional segons conveni del SISCAT

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Excel·lent oportunitat de desenvolupament professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida