Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CLECEVITAM

CIF

A87045456

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

LICINIA JIMENEZ

Email

ljimenez@clece.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

676 672 783/93 303 68 64

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA Àmbit d’activitat: Gent Gran / Sociosanitari

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

• Atendre les necessitats assistencials dels residents.

• Realitzar els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments necessaris en cada cas.

• Realitzar el reconeixement mèdic a cada nou resident, emplenar la corresponent historia metgessa i certificacions professionals, la rehabilitació necessària i el tractament a seguir si fa falta.

• Prescriure les teràpies preventives, assistencials, de rehabilitació i funcionals dels residents del Centre.

• Dirigir el programa de mobilització i rehabilitació dels residents, realitzant el seguiment i avaluant els programes conjuntament amb l’equip tècnic del centre.

• Assistir al personal destinat al centre en els casos de necessitat d’urgència.

• Responsabilitzar-se de les derivacions al centre hospitalari o de salut, segons els casos més greus.

• Informar sobre l’estat de salut dels residents.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura i/o Grau en Medicina: Valorable formació en geriatria.

• Valorable un any experiència en lloc similar.

Condicions - Condiciones

• Jornada Laboral: Parcial 20 hores setmanals.

• Horari: De dilluns divendres 4h diàries a concretar segons disponibilitat.

• Tipus de contracte: Indefinit

• Salari: 25.000 € bruts anuals x 14 pagues

• Incorporació immediata.