Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA MEDICINA INTERNA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Figueres disposa d'un equip de professionals
experts en múltiples àrees; diagnòstics complexos, malalties infeccioses, malalties
tromboembòliques, trastorns endocrins, dislipèmies i risc vascular, anèmies, trastorns crònics i
trastorns geriàtrics.
El servei s’organitza en diferents unitats; Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), Unitat Assistencial de
Malalties Infeccioses, Unitat de Lípids i Risc Vascular, Unitat de Malaltia Tromboembòlica,
Hospital de Dia Mèdic, Unitat de Subaguts i Unitat de Monitoratge (UMO).
En el servei també es duen a terme tasques de docència, amb la formació d'estudiants de
medicina, de Metges Interns Residents (MIR) i de postgrau; i de recerca, a partir d'investigació
clínica i epidemiològica, així com participació en treballs multicèntrics.

Requisits - Requisitos

– Metge/ssa especialista en Medicina Interna.

ES VALORARÀ:
– Especialitat via MIR o títol homologat.
– Perfil i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa
– Retribució competitiva
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta
qualitat de vida