Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Asepeyo

CIF

G08215824

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Jessica Soler

Email

jsolerrueda@asepeyo.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935216890

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa mútua laboral

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

L’assistència sanitària a pacients afectats per contingència professional, vetllant per la recuperació del lesionat i la reincorporació al lloc de treball.

Requisits - Requisitos

Requisits mínims

-Llicenciatura / Grau en Medicina

-Bons coneixements en traumatologia

Requisits desitjats

– Experiència en mútues d’accidents de treball

Condicions - Condiciones

Busquem un Metge per al Centre Assistencial de Tarragona amb contracte indefinit de 37,5 hi un horari de dilluns a divendres 8 a 15 hi i una tarda.

Salari: 42.000€ – 45.000€ Brut/any