Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA REHABILITADOR/A – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Rehabilitació de la Fundació Salut Empordà és transversal i col·labora amb altres
disciplines tant mèdiques com quirúrgiques de la seva àrea d'influència. Tracta el pacient de
manera integral i multidisciplinària per aconseguir el màxim nivell d'autonomia, capacitat funcional i
qualitat de vida dels usuaris. S'apliquen mesures terapèutiques i ajudes tècniques destinades a
corregir o minimitzar la discapacitat, tant transitòria com permanent.
L'equip està format per metges especialistes en medicina física i rehabilitació, fisioterapeutes,
terapeutes ocupacionals i logopeda, i garanteix la continuïtat de l'assistència en processos d'alta
complexitat, ja que el servei atén diferents nivells assistencials: hospitalari, sociosanitari i
ambulatori.
Des del Servei de Rehabilitació es du a terme una tasca important pel que fa a:
• L'àmbit de l'aparell locomotor: des de la fractura, fins a les deformitats ortopèdiques
passant per les àlgies, amb una consulta específica d'alta resolució de l'espatlla. Disposa
d'ecògraf per al diagnòstic i la punció ecoguiada.
• L'àmbit de la neurorehabilitació: amb una consulta específica de toxina botulínica pel
control de l'espasticitat, la sialorrea i el tractament de la paràlisi facial.
• Àrees específiques com les pròtesis i ortesis, el limfedema, la rehabilitació respiratòria, el
sòl pelvià, els trastorns de deglució i la patologia del llenguatge.
A més de l'assistència al pacient, el servei desenvolupa una faceta formativa. És centre
col·laborador del Grau de Fisioteràpia de la Universitat de Vic i de l'EUSES, adscrit a la Universitat
de Girona, així com del Grau de Teràpia Ocupacional de la UAB i també té conveni amb el grau de
Logopèdia de la Fundació Universitària del Bages (FUB). Alhora, imparteix cursos de formació per
a professionals sanitaris.

Requisits - Requisitos

– Metge/ssa especialista en Medicina Física i Rehabilitació.

ES VALORARÀ:
– Especialitat via MIR o títol homologat.
– Perfil i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable a jornada completa
– Retribució competitiva
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat
de vida