Es valorarà:

  • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
  • Coneixements específics relacionats amb el lloc de treball.
  • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
  • Disponibilitat i flexibilitat horària.

*Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits:

  • Llicenciatura en Medicina General.
  • Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim: Contracte laboral temporal a jornada parcial (dedicació parcial 53%).

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CMQ MH 02 20

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 312 228

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació