Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA SERVEI CIRURGIA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El servei de cirurgia general atén la patologia quirúrgica d’una àrea d’entorn a 145.000 habitants.

S’organitza en dues unitats: la unitat colo-proctologia porta a terme la patologia oncològica del

colon (càmera de laparoscòpia 3D i prova d’imatge de fluorescència amb verd d’indiocianina) i la

proctologia (ecografia endo-anal i gabinet rectoscòpies). I la unitat de paret i cirurgia endocrina

(neuro-estimulador, laparoscòpia i cirurgia RGE).

La resta de patologia (hepatobiliar, tumoracions per part toves i flebologia) es distribueix entre les

dues unitats.

En relació a la cirurgia urgent es realitzen entorn a 300 intervencions a l’any (radiòleg localitzat i

TAC).

Requisits - Requisitos

REQUISITS

– Especialitat en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR o especialitat

homologada al territori espanyol.

ES VALORARÀ

– Perfil personal i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball Estable.

– Retribució competitiva.

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional.

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat

de vida.