Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA SERVEI CIRURGIA – HOSPITAL FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El servei de cirurgia general atén la patologia quirúrgica d’una àrea d’entorn a 145.000 habitants.
S’organitza en dues unitats: la unitat colo-proctologia porta a terme la patologia oncològica del
colon (càmera de laparoscòpia 3D i prova d’imatge de fluorescència amb verd d’indiocianina) i la
proctologia (ecografia endo-anal i gabinet rectoscòpies). I la unitat de paret i cirurgia endocrina
(neuro-estimulador, laparoscòpia i cirurgia RGE).
La resta de patologia (hepatobiliar, tumoracions per part toves i flebologia) es distribueix entre les
dues unitats.
En relació a la cirurgia urgent es realitzen entorn a 300 intervencions a l’any (radiòleg localitzat i
TAC).

Requisits - Requisitos

– Especialitat en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.

ES VALORARÀ
– Especialitat via MIR o titulació homologada.
– Perfil personal i experiència professional.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball Estable.
– Retribució competitiva.
– Programa actiu de formació continuada i actualització professional.
– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat
de vida.