Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació sanitaria Mollet

CIF

G61289971

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gisel Fontanet

Email

cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 5636133

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Servei d’Urgències

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Mollet del vallès ( Barcelona)

Funcions - Funciones

Sota la dependència de la Cap de servei, desenvoluparà les següents funcions:
• Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb el Cap de Servei.
• Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del servei.
• Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial.
• Col·laborar i interactuar amb els altres professionals dels serveis i de la resta de l’Hospital.
• Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics.
• Col·laborar en la formació dels residents que rotin pel Servei d’Urgències
• El professional formarà part del Servei d’Urgències amb línies assistencials de Medicina, Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia, el qual disposa també d’una unitat de Semi-crítics de 10 llits, depenent d’Urgències, amb metge de presència les 24 hores.

Requisits - Requisitos

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol via MIR d’especialitat mèdica (principalment Medicina Familiar o Medicina Interna), o Facultatius que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències
El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
• Compromís
• Integritat
• Atenció Centrada en la Persona
• Rigor i millora continua
• Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Condicions - Condiciones

Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: a temps complert1688 hores any (podria ser parcial, a convenir segons disponibilitat)
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

Per què treballar amb nosaltres?

• Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat.
• Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball.
• Oferim continuïtat i estabilitat laboral
• Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos.
• Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes.

Hem apostat per:

. La docència i la innovació, per a una major pro activitat
. La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital
. La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+