Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MUTUA INTERCOMARCAL

CIF

G60328796

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

QUERALT ESTEVEZ BARAUT

Email

qestevez@mutua-intercomarcal.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934 86 74 00

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

Valorar, controlar i realitzar el seguiment assistencial dels pacients que es troben en situació de baixa mèdica, amb el fi de garantir que els processos de reincorporacio al lloc de treball per part dels usuaris i usuàries estiguin dins dels pronòstics establerts.

Requisits - Requisitos

– Llicenciat/da o graduat/da en Medicina.
– Es valorarà especialitat en Medicina del Treball.
– Es valorarà experiència en el sector.

Condicions - Condiciones

– 12 hores setmanals (horari de matins) – Contracte indefinit a temps parcial.