Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
UMIVALE ACTIVA

CIF:
G96236443

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Alba Aranegas

Email:
alba.aranegas@activamutua.es

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977304304

Especialitat – Especialidad:
Metge/ssa

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Tarragona/Reus

Funcions – Funciones:
Umivale Activa, entitat col·laboradora de la Seguretat Social que garanteix l'assessorament a les empreses i l'assistència a la protecció de els/as treballadors/as, precisa un/a Graduat/da o Llicenciat/da en Medicina per a la delegació de Tarragona.

D'entre altres, i en dependència directa del responsable d'àrea s'encarregarà de les següents funcions:
– Serà el/la responsable de la gestió integral dels expedients de contingència comuna (CC) i contingència professional (CP).
– Realitzarà una gestió integral dels expedients de baixa per CC, duent a terme les visites de control, tant telefòniques com presencials, el seguiment de la baixa, la sol·licitud de proves complementàries i l'elaboració d'informes.
– Realitzarà una gestió integral dels expedients de CP (baixes o NCB), duent a terme el control de l'assistència mèdica dels accidentats: visites d'urgència i visites successives, diagnòstic, tractament, seguiment, sol·licitud de proves complementàries i elaboració d'informes.

Requisits – Requisitos:

– Graduat/a o Llicenciat/da en Medicina.
– Estar inscrit/a en el Col·legi de Medicina i amb Homologació del Títol.
– Disponibilitat horària de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.

VALORABLE:
– Experiència prèvia en el sector.
– Coneixements del funcionament de les MCSS.
– Persona amb vocació al pacient.
– Capacitat de treball en equip.

Condicions – Condiciones:

– Contracte indefinit.
– Jornada completa de 1.700 hores anuals de treball efectiu.
– Horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15.30h i una tarda setmanal.
– Interessant retribució. Pagament de col·legiació si es treballa en exclusiva.
– Retribució flexible.
– Formació inicial i contínua, apostant pel desenvolupament professional.
– Formar part de l'equip humà d'una gran mútua referent en el seu sector, implantada en tota la península que presta servei a més de 110.000 empreses i 1.400.000 persones treballadores.