Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació sanitaria Mollet

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
GISEL FONTANET

Email:
g.fontanet@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93 5636100

Especialitat – Especialidad:
Metge/ssa Unitat de Salut Laboral

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mollet del Vallès

Funcions – Funciones:
És una Unitat de Salut Laboral que gestiona l’Àrea de Vallès Oriental i Occidental

Els seus àmbits de responsabilitat seran:

Detecció i Millora dels Problemes de Salut relacionats amb el treball de les persones de la nostra àrea de referència.
Suport i Assessorament als professionals dels diferents nivells assistencials en la prevenció i maneig de malalties relacionades amb l’àmbit laboral.
Vigilància epidemiològica. Promoció de la Salut i prevenció de la malaltia dels nostres treballadors

A més.

Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos.
Podràs participar activament en desenvolupar projectes de la institució com el d'Entitat Saludable (Certificat Organització Saludable per AENOR)

Requisits – Requisitos:
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina del treball

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
 Compromís
 Integritat
 Atenció Centrada en la Persona
 Rigor i millora continua
 Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva

Condicions – Condiciones:
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: a temps complert
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.