Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

CIF:
R4300016E

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
ANA FLORES MOYA

Email:
anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977248489

Especialitat – Especialidad:
METGE URGÈNCIES

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
HOSPITAL EL VENDRELL

Funcions – Funciones:
ATENCIÓ AL PACIENT D´URGÈNCIES HOSPITALÀRIES ( tot tipus d´urgències, EPOC, ICTUS, CARDIOLOGIA,,ETC,,)

Requisits – Requisitos:
LLICENCIATURA UNIVERSITÀRIA EN URGÈNCIES
RECOMANABLE ESPECIALITAT DE MEDICINA DE FAMILIA
vALORABLE FORMACIÓ EN URGÈNCIES HOSPITALÀRIES
EXPERIÈNCIA E INTERÈS PER LES URGÈNCIES

Condicions – Condiciones:
CONTRACTE INDEFINIT
JORNADA COMPLETA, PODEM VALORAR CONTRACTES DE JORNADES REDUÏDES
JORNADES DE 18 I 24 HORES, ENTORN DE 8/9 GUÀRDIES AL MES
FLEXIBILITAT HORÀRIA, FÀCILMENT COMPATIBLES AMB ALTRES TREBALLS.