Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL VIAMED MONEGAL SL

CIF

B86620705

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Raquel Garcia

Email

raquel.garcia@viamedsalud.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977225012

Especialitat - Especialidad

METGES DE FAMILIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MUNICIPI TARRAGONA

Funcions - Funciones

Guardies al servei d’urgències

Requisits - Requisitos

Títol amb especialitat homologada

Condicions - Condiciones

Salari: 55.000 € + pòlissa de salut privada a càrrec de la empresa

Horari: de 16:00h a 08:00h o de 20:00h a 08:00h

Contracte laboral / mercantil segons convingui

Opció de jornada completa / parcial

Possibilitat de complementar salari amb visites a Consultes Externes