El 20 de juliol de 2017 es va constituir la junta de la secció de metges tutors i docents, atenent al reglament d’aquesta va quedar constituïda amb els membres següents: 

President de la secció: Dr. Francesc Feliu Villaró

Vicepresidenta: Dra. Yolanda Alonso Pérez

Secretari: Dr. Francesc Margalef Pallarès

Vocals: Dra. Sheila Ruiz Ruiz i Dr. Lluis Colomés Figuera