Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Vielha – Vall de Aran

CIF

b25542572

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dionisio Maqueda Novillo

Email

dmaqueda@aransalut.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973643140

Especialitat - Especialidad

Métge/essa de Familia i comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Val de Aran – Vielha

Funcions - Funciones

Lloc de treball

 Atenció integral mèdica completa que abasti des de la prevenció fins al tractament de malalties.

 Diagnòstic i Tractament: Avaluar els símptomes dels pacients, fer exàmens físics i proves diagnòstiques.

 Educació del Pacient: Educar els pacients sobre la seva salut, incloent-hi la promoció d'estils de vida

saludables

 Identificar i tractar problemes de salut mental.

 Fomentar la salut comunitària a través de la participació en programes de prevenció, campanyes de salut

pública i educació comunitària.

 Formar part d' un equip de treball interdisciplinari, en creixement on es fomenta la formació continuada, i

promoció de la salut i integració social. Integrat a la xarxa sanitària pública.

Requisits - Requisitos

Es requereix

 Llicenciatura o Grau en Medicina.

 Especialitat en medicina família i comunitària via MIR homologació vigent a l’estat espanyol.

Condicions - Condiciones

Si es valora

 Anys d'experiència professional.

 Formació addicional, tipus postgrau, màster o doctorat.

 Formació continuada i complementària relacionat amb el lloc de treball.

 Coneixement de llengua aranesa

S'ofereix

 Contractació indefinida fins a cobertura de plaça.

 Programa actiu de formació continuada i actualització professional.

 Participació en un programa innovador d' integració de serveis sanitaris i socials.

 Realitzarà guàrdies localitzades hospitalàries.

 Excel·lent oportunitat professional amb bon ambient de treball i entorn d'alta qualitat de vida.

 Condicions laborals i retributives en base al III Conveni Col·lectiu SISCAT.

 Incorporació immediata o a determinar.