Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Nefrologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

Liderar un Servei de nefrologia amb activitat en tractament renal substitutiu, Hemodiàlisi en Centre i Domiciliària, Diàlisi Peritoneal *CAPD i *APD, tant d'aguts com de crònics, Consulta de *ERCA, Unitat Funcional d'accessos vasculars per a hemodiàlisi, col·locació de catèters permanents, cirurgia d'accessos vascular en el mateix centre. Nefrologia clínica amb hospitalització, Consulta Externa, seguiment de pacients trasplantats, Ecografia renal i d'accés vascular, Biòpsia renal.
Responsabilitat docent en la rotació de MIR de medicina familiar i medicina interna, amb programa acreditat, possibilitat de col·laboració docent amb la Facultat de Medicina de Girona, Unitat de Recerca en el mateix centre amb possibilitat de realització de Tesi Doctoral.

Requisits - Requisitos

Metge especialista via MIR o homologat a Espanya. Es valorarà professionals amb l'especialitat en tràmit d'homologació.
Experiència mínima de 4 anys en l'especialitat.
Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida.
Jornada completa, 1688 h., més guàrdies de localització de l'especialitat.
Salari segons conveni + variables per objectius. Reconeixement de carrera professional.
Facilitats de formació, tant en aspectes assistencials com de desenvolupament del lideratge i gestió.
Possibilitat d'incorporació en l'Institut de Recerca del mateix centre.
Col·laboració en la formació de MIR, d'acord amb el programa docent acreditat.
Possibilitat d'exercici professional en activitat privada.