Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Elisabet Font Sarmiento

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Nefrologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vic

Funcions – Funciones:
Funcions propies de l'especialitat dins l'àmbit sanitari.

Requisits – Requisitos:
Titulació d’especialista preferentment via M.I.R.
Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Condicions – Condiciones:
-Realització d’activitat assistencial pròpia de l’especialitat en els diferents àmbits.
-Contractació indefinida.
-Dedicació completa en jornada ordinària + possibilitat d’atenció continuada (guàrdies de l’especialitat, majoritàriament -localitzables).
-Retribució fixa mes variable per objectius, segons Conveni SISCAT
-Responsabilitat docent en la rotació de MIR’s, d’acord amb programa acreditat.
-Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent.
-Recerca amb finançament públic i privat i facilitats per la realització de tesi doctoral si està pendent.-
-Formació continuada.
-Possibilitat de realitzar activitat mutual i privada addicional.
Altres dades d'interes:

Enviar currículum, abans del 07 de novembre de 2021 a:

SERVEI DE SELECCIÓ CHV
C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC.
Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254)
e-mail: seleccio@chv.cat
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/