Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Angels Gonzalez Rubio

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Neurofisiologia Clínica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa (Barcelona)

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits:

 Titulació d’especialista en neurofisiologia

 Formació en monitorització intraoperatòria

Es valorarà:

 Experiència professional en monitorització neurofisiològica intraoperatòria

 Doctorat

 Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

Oferim:

 Incorporació en el Servei de Neurologia

 Jornada completa en horari lliscant

 Contracte indefinit

 Retribució segons conveni SISCAT i carrera professional

 Participar en treballs de recerca i noves línies d’investigació

 Incorporació immediata

 Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina abans del 8 de maig de 2023.